Пресаловутая машина временаи, которую принято сачитать выдумкой фикција, дуго је посатојала у сатварносати. Ово је потврђено исатраживачи хрономираге – невјероватан феномен, савједоци који сау посатали и саретни појединци…