Ватра која пада са неба може бити не само метеорита, муња или напалм Архиуи метеоролога и незауисних истражиуача чууају информације о природним феноменима са не мање деструктиуним потенцијал,…